| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نتایج داوری مقالات ارسالی به همایش

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند تمامی مقالات ارسالی به دبیرخانه داوری شده است و از طریق پنل کاربری و ایمیل به اطلاع نویسندگان مسئول اطلاع رسانی شده است. اگر فردی ایمیل دریافت نکرده می‌تواند با مراجعه به سامانه کاربران نتیجه ارزیابی را مشاهده نماید.


ادامه مطلب1393/11/21
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر