صفحه اصلی > لیست برگزیده مقالات ارائه شده به صورت شفاهی
.: لیست برگزیده مقالات ارائه شده به صورت شفاهی

ارزیابی روشهای مختلف زمین آمار جهت بررسی تغییرات منطقه ای بارش در شمال غرب کشور و پیشنهاد بهترین مدل با استفاده از GIS

آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده ازپردازش تصاویر ماهواره ای و متریک های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهر ارومیه

ارائه مدل آماری جهت پیش بینی غلظت ذرات معلق در سطح زمین با استفاده از داده های سنجش از دور و هواشناسی

تعیین نقش کاربری اراضی بر فرسایش آبی با استفاده از مذل RUSLE 3D

ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی جهت مصرف شرب با استفاده از زمین آمار

تحلیل های آماری - فضایی زمین لرزه های استان خوزستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS)

مقایسه مدلهاي تصمیم گیري تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان در محیط GIS

پهنه بنذی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مکانی ( SMCE )

ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز خوانسار (با استفاده از GIS)

بررسي و تحليل نقش تغييرات كاربري اراضي در شکل گيري جزاير حرارتي شهر بندرعباس با استفاده از داده هاي سنجنده TM و ASTER

استخراج جزایر حرارتی شهر یزد با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER و بررسی پراکنش بیمارستان ها و پارک ها بر اساس آن

ارزيابي تبخير برآورد شده از سطوح آزاد آب با استفاده از الگوريتمهاي سنجش از دوري
  SEBS و SEBAL


آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي با تكنيك طبقه بندي بر روي تصاویر ماهواره Worldview 2 و استفاده از الگوريتم هاي شبكه عصبي مصنوعي

پيش پردازش تصاوير فراطيفي با روش Hysime

استفاده از تصاویر ماهواره لندست در تهیه نقشه SST خلیج فارس در منطقه صنعتی بندر عسلویه

مقایسه روشهای طبقه بندی ماکزیمم شباهت ، نزدیکترین همسایه و شبکه عصبی برای تصاویر ماهواره‌ای

معرفی مناطق امید بخش معدنی با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی و دورسنجی در برگه 1:50000 آشتیان

بررسی کارایی مدل زنجیره ای مارکوف در برآورد تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDSAT

اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری

تحلیل الگوهاي نقطه اي کاربردها و روش هاي ارزیابی آن

توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه های عمومی شهر بروجرد با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS

پهنه بندی زیست اقلیم توریست در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل دمای معادل فیزیولوژیک

ارزیابی توان اکولوژیکی پارک جنگلی با روش GIS

آشکارسازی ابعاد فرونشست فرودگاه امام خمینی (ره) با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

مکانیابی مراکز بهداشتی - درمانی با استفاده سیستم اطلاعات مکانی (GIS) ومدلهای تصمیم گیری چندمعیاره

ارزیابی دقت در تشخیص محدوده ساختمانها با استفاده از تصاویر ماهواره ای وضوح بالا در روش پیکسل مبنا درخت تصمیم گیری

مسیریابی بهینه امدادرسانی به مصدومان زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و مدل سه بعدی منطقه حادثه دیده مبتنی بر الگوریتم میانگین وزندار مرتب

توزيع مكاني مناسب دانش آموزان در مدارس با استفاده از الگوريتم گروه ذرات (pos) در محیط GIS