صفحه اصلی > لیست برگزیده مقالات ارائه شده به صورت پوستر
.: لیست برگزیده مقالات ارائه شده به صورت پوستر

بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی شهر یزد و تاثیر آن بر تعدیل دما با استفاده از تصاویر ماهواره لندست

بررسی رابطه دما و پوشش گیاهی شهر یزد با تصاویر لندست

بررسی رابطه تغییرات دمای سطحی زمین (LST) و پوشش گیاهی با تصاویر لندست

پیش بینی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat 5 و شبکه عصبی مصنوعی

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETM و OLI

محاسبه شاخصهای گیاهی به منظور تفکیک مناطق فقیر از نظر پوشش گیاهی

ارائه الگوی بهینه مکان یابی خوابگاه دانشجویی با استفاده از GIS وروش AHP

دقت داده های لایدار در برآورد ارتفاع درختان راش

تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره IKONOS

ارزیابی نقش سد سازی در توسعه کشاورزی با استفاده از سنجش از دور

پايش تغييرات کاربري اراضي کشاورزي شهرستان شهريار با استفاده از سنجش از دورطي بازه زماني 1388-1366


برآورد پتانسیل تابش خورشیدی با استفاده ازداده های سنجش از دور مطالعه موردی (استان یزد)

پهنه بندی و مقایسه دمای سطح زمین با استفاده از دو باند حرارتی 10 و 11 تصویر لندست 8

تفکیک روشهای محاسبه دمای سطح زمین در سنجش از دور (مروری بر منابع، طبقه بندی، مسائل، مشکلات و هشدارها)

اولویت بندی حوزه آبخیز برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی SMCE
 
محاسبه سطح برف با استفاده از تصاویرسنجنده مودیس (مطالعه موردی استان تهران)

تعیین سطح پوشش برف در مقیاس Subpixel و pixelbase با استفاده از تصاویر MODIS و ETM

پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تصمیم گیری تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد اردکان)

برآورد سطح و حجم آب معادل پوشش برفی با پردازش تصاویر سنجنده مودیس و داده های زمینی (مورد مطالعاتی : استان یزد)

بررسی کیفی و آسیب پذیری منابع آب زیر زمینی با استفاده از مدل درستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: دشت بجنورد)

بکارگیری مدل ارزیابی چند معیاره مکانی ( SMCE ) در اولویت بندی محل احداث سدهای اصلاحی توری سنگی (گابیون) (مطالعه موردی حوضه آبخیز گندمینه الیگودرز)

پهنه بندی سیل در شرق استان گیلان با استفاده از GIS

واکاوی تغییرات پیچانرودهای دالکی با تصاویر لندست

اثر سد کرخه در افزایش سطح آب زیرزمینی دشت سرخه با استفاده از روش زمین آمار کریجینگ


پهنه بندی کیفی آبخوان هرات (استان یزد)جهت مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

مکان یابی احداث سدهای اصلاحی توری سنگی(گابیون) با روش ارزیابی چند معیاره مکانی (مطالعه موردی لکان)

بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی رودخانه زاب با استفاده از RS و GIS

مکانیابی احداث سدهاي سنگی ملاتی با روش تحلیل چند معیاره مکانی (SMCE) (مطالعه موردي: حوزه آبخیز رحمت آباد)

انتخاب بهترین مکان ساخت سدهای اصلاحی تور سنگی با روش چند معیاره مکانی در حوزه آبخیز آشناخور

دقت سنجی پیش بینی شبکه زهکشی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی ( DEM )

بررسی تغییرات مکانی و زمانی دلتای حله با استفاده از فن سنجش از دور و GIS

مکان یابی چاه های مشاهده ای در شبکه پایش منابع آب زیرزمينی با استفاده از GIS

مکانیابی برای ساخت اصلاحی خشکه چین در حوزه آبخیز با بهره‌گیری از فنون تصمیم گیری مکانی

ارزيابي كيفيت شيميايي قناتهاي هرات از نظر استفاده در كشاورزي با استفاده از تكنيك GIS

پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP در محيط ILWIS

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مکانی (SMCE) و تکنیک AHP

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP


مکانیابی مناطق لغزش با مدل همپوشانی شاخص در حوزه آبخیز انبوه


مکان یابی زمین لغزش در حوزه آبخیز با GIS و فنون تصمیم گیری

مکانیابی مناطق دارای خطر زمین لغزش در شهرستان فریدون شهر اصفهان

بررسی سنجش از دوری زمین لغزش ها (نگرش ها و دستاوردهای نو)

ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز طالقان برای کاربری های تفرج متمرکز،تفرج گسترده و توسعه شهری و روستایی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

بررسی بهترین مدل اکولوژیکی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده باغ شادی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

بررسی پراکنش مکانی زمانی بارش در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده ماهواره 3B43

ارزيابي روش هاي زمين آماري مبتني بر GIS در پهنهبندي مکاني ميانگين بارش سالانه در استان بوشهر

بررسي تغيير اقليم ايستگاه شيراز در دوره 2011-2040 با استفاده از ريز مقياس نمايي مدل گردش عمومي جو ( AOGCM)

پایش خشکسالی در استان کرمان با استفاده از داده های ماهوارهای

پردازش تصاوير ماهواره اي ASTER به منظور تهيه نقشه پارامترهاي فيزيکو شيميايي نهشته هاي کواترنر

معرفی مناطق امید بخش معدنی با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی و دورسنجی در برگه 1:50000 آقدره

کاربرد سنجش از دور (RS) در اکتشاف کانسارها

بررسی آنومالیهای منگنز منطقه بنوید با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای

تحلیلی بر مورفوردیشن استان یزد

مدیریت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی : منطقه سه اصفهان)

InSAR و نقش آن در مطالعه بلایای طبیعی

پهنه بندی و تخمین خسارت ناشی از زلزله با استفاده از مدل رادیوس و GIS ( مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شیراز )

اصول و روش کاربرد روش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله

مکانیابی بهینه محلهای اسکان موقت آسیبدیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روشهای چند معیاری GIS (مطالعه موردی: منطقه یک کرج)

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در علوم دریایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )


طراحی مدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، منطقه مطالعاتی : شاهین شهر

پیاده سازي نقشه هاي پایه در محیط GIS و آماده نمودن زیرساخت مناسب جهت مکانیابی عوارض شبکههاي توزیع برق

استفاده از تحلیل اطلاعات نرم افزارهاي GIS و ENOX جهت کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع برق

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه هاي توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع

مکانيابی فضاي سبز شهري به روش AHP، در GIS و شبکه عصبی مصنوعی
( مطالعه موردی : منطقه ١٨ شهر تهران)


استفاده از تکنیکهاي GIS در طراحی شبکه هاي توزیع نیروي برق و بررسی اثرات اقتصادي آن در کاهش هزینه ها

تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه ها بین المللی شهید صدوقی یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی فازی (Fuzzy_GIS)

بررسی دقت روشهای تصمیمگیری TOPSIS و ELECTRE-I در مکانیابی احداث شعب بانک

مکان یابی مدارس ابتدایی شهر بندر عباس با استفاده روش تحليل سلسله مراتبی فازی

امکان سنجی توسعه گردشگری استان چهار محال و بختیاری با سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

بهینه یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی ( FAHP )
مطالعه موردی: نواحی 1و 2و 5 منطقه یک کلانشهر اهواز


مکانیابی احداث پارک شهری با روش AHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی
( مطالعه موردی: منطقه 8 اصفهان )


ارزیابی الگوی استقرار ایستگاههای آتشنشانی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS
( مطالعه موردی : شهر بندرعباس )


مکان یابی لندفیل شهری با استفاده از GIS روش تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده‌ال (مطالعه موردی:شهر یزد)

بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر همدان بین سالهای 2009-2002 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (MLP) و LCM

تحلیل توزیع فضایی کاربری های شهری منطقه 3 شهر اهواز با تاکید بر کاربری آموزشی


مدلسازی توسعه شهری همدان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک  سالهای 2009-2002

انتخاب مناسب ترین منبع تامین آب جهت کارخانه تولید مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی یزداز بین 4 گزینه موجود به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )


مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی منطقه 2 شهر قم با استفاده از تحلیل شبکه


استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره برای مدلسازی مکانی بیماری آلرژی بر اساس عوامل محیطی


کاربرد الگوریتم های مسیریابی در زیر ساخت شهر الکترونیک

بررسی عملکرد روش های مختلف تشخیص لبه جهت استخراج جاده از تصاویر رقومی

تعیین مسیر بهینه قطار بین شهری یزد - اردکان با استفاده از منطق فازی

استخراج اتوماتیک جاده از تصاویر Ultra Cam


بررسی راهکارهای توسعه استانداردهای کارتوگرافی در نقشه های موضوعی تحت وب

ارزیابی تکنیک های بارزسازی در شناسایی سایت باستانی با استفاده از تصویر سنجنده ASTER منطقه بشاگرد استان هرمزگان

استفاده تناظریابی عوارض برداری در آمایش سرزمین


تعیین بهترین مکان برای ایجاد نماد شهری به روش فازی (مطالعه موردی شهر تهران)

ارائه روشی برای برآورد دقت کمیت هندسی ابر نقاط سنجنده لایدار

نقش GIS در بهبود خدمات رساني به مشتركين برق

مدلسازی بناهای تاریخی با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه و بررسی قابلیتهای مدل سه بعدی در انتقال ویژگیهای کیفی

کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکانیابی دفن زباله های شهری (مطالعه موردی: شهر اسلام آباد غرب)


استخراج شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده ي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه ي موردي : محدوده ي جنوبي بافت فرسوده شهر يزد)

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی همراه در مدیریت مخاطرات محیطی

سیر تدریجی تکامل سامانه های اطلاعات مکانی بسمت نسل سوم زیرساخت داده مکانی با رویکرد کاربر محوری

تشخيص محدوده ساختمانها با استفاده از تصاوير ماهواره اي وضوح بالا با روش طبقه بندي شي مبنا (Object Base) و استخراج ساخت و سازهاي غيرمجاز