صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

کاربردهای GIS,RS در آمایش سرزمین در زمینه های :

- علوم کشاورزي ومنابع طبیعی و محیط زیست
- بحران آب شرب استان یزد، خشکسالی و اثرات آن، آلودگی منابع آب،
- انتقال آب بین حوضه‌اي به ویژه در استان یزد
- جغرافیاي طبیعی (اقلیم شناسی و ژئومورفولوژي)
- آمایش سرزمین و تحلیل فضایی
- زمین‌شناسی و معدن
- جغرافیاي انسانی و مطالعات مرتبط
- خدمات شهري
- مدیریت بحران و مخاطرات محیطی
-علوم ژئوماتیک . LIS، SDI
- توریسم و اکوتوریسم
- سلامت وبهداشت (جغرافیاي پزشکی)
- آینده پژوهی در زمینه RS,GIS
- مباحث پیشرفته در سنجش از دور : راداري و فراطیفی
- امکان سنجی تعریف WEB GIS برای اطلاعات مکانی طرحهای هادی روستایی
- مدل پیشرفته فضایی و بکارگیری آنها در طرحهای ساماندهی منظومه‌های روستایی
- تهیه مدلهای پیشرفته برنامه‌ریزی فضایی با استفاده از بانک اطلاعات مکانی روستاهای کشور
- امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در تهیه  نقشه‌های بزرگ مقیاس روستایی
- استفاده از لینک‌های GIS و RS در طراحی شبکه‌های توزیع و فوق توزیع برق