نخستین همایش ملی کاربرد مدل‌های پیشرفته تحلیل فضایی در آمایش سرزمین

First National Conference on spatial Analysis Advanced Models in Land Planning

 
        |     14:41 - 1400/11/04