نخستین همایش ملی کاربرد مدل‌های پیشرفته تحلیل فضایی در آمایش سرزمین

First National Conference on spatial Analysis Advanced Models in Land Planning

 
        |     12:56 - 1400/11/04  
 

ورود به کنترل پنل کاربران